Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

''....ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται....''

16. 11. 2015


Το Κλειδί για την Ανθρωπότητα

για τον ενάμιση επόμενο χρόνο

το κρατάει στα Χέρια Της η Παρθένος*(Βόρειος Δεσμός στην Παρθένο*

12.11. 2015 ~ 11. 5. 2017)
Η Απάντηση βρίσκεται στην Παρθένο*

Δηλαδή στην Θεία Μητέρα*

Που Κρατάει Στάχυα*

Και Θρέφει τον Κόσμο*

Αυτός που θα τραφεί,

θα είναι αυτός που θα θρέψει*

Αυτός που θα εξ υπηρετηθεί

θα είναι αυτός που θα εξ υπηρετήσει*

Που θα υπηρετήσει τον Κόσμο*

Αυτή είναι η Συμφωνία της Παρθένου*

Πᾶς ὁ υψῶν ἐαυτόν ταπεινωθήσεται*

ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται*

Και Αυτή η Σφραγίδα Της*Με Αγάπη*

Αριάνα Παπακώστα*Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου