Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Ο ΕΡΜΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ* ΘΕΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ*

15. 6. 2020Ο ΕΡΜΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΙΡΑ


ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ*


(από τις 14 μέχρι τις 24 Ιουνίου)


στην 14η Μοίρα


του Καρκίνου,


που είναι η Μοίρα του Σείριου


του πιο Λαμπρού Αστέρα


στον Αστερισμό του Μεγάλου Κυνός*


*


Ο Σείριος Φωτεινός,


το Κέντρο της Πνευματικής


Καθοδήγησης του Ουρανού,


είναι Ενεργοποιημένο από


τον Ερμή που θα μείνει πάνω σε αυτόν


λόγω της Στάσης του και της Ανάδρομης


Πορείας του


μέχρι τις 24 Ιουνίου*


*


Θα πρέπει να Θυμόμαστε


συνεχώς μέσα στα γεγονότα


αυτής της Χρονιάς


όσο δύσκολο κι αν είναι,


πως ό,τι κι αν συμβαίνει


ανά τον Κόσμο,


το 2020 είναι Χρονιά


που μας Συνδέει με τον Θεϊκό μας


Εαυτό,


Χρονιά Υψηλής Πνευματικής ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ,


Χρονιά Μαζικών Αφυπνίσεων,


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


''ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ''


(Δηλαδή Δευτέρας Ευκαιρίας


για μια Νέα Ενσάρκωση μες στην Ενσάρκωση)


Χρονιά που Φέρει το Πνεύμα


να Γονιμοποιήσει


την Ανθρωπότητα,


Χρονιά που η Ανθρωπότητα


Αλλάζει Πεδίο,


ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ,


Χρονιά που ΑΛΛΆΖΟΥΝ


ΤΑ ΠΑΝΤΑ


γιατί ήταν Σαθρά από την Ριζά τους*


*


Αυτήν την Περίοδο που ο Ερμής


βρίσκεται στο πιο Φωτεινό Κοντινό μας


Αστέρι στον Πιο Σκοτεινό Ουρανό,


στον Φωτεινό Σείριο,


πολλοί μπορεί να αισθάνονται


πως έρχονται από Άλλον Πλανήτη,


πως ό,τι Διαδραματίζεται στην Γη


είναι πολύ βαρύ για να το αντέξουν


πολύς ο Πόνος, μεγάλη η Ματαίωση,


Μεγάλο το Πισωγύρισμα,


όμως...


στην πραγματικότητα


ο Πόνος, η Ματαίωση, το Πισωγύρισμα


ήταν Πάντα Εδώ,


και τώρα


στο ΥΠΕΡΤΑΤΟ 2020


δεν υπάρχει τίποτα


που δεν θα αποκαλυφθεί


ώστε να το δει καθαρά


και ο πιο Τυφλός,


μπορεί να χάνεις την Πίστη σου


στην Αλήθεια,


μπορεί να αναρωτιέσαι


που Είναι ο Θεός,


κι όμως ο Θεός ποτέ δεν ήταν τόσο


Παρών όσο Τώρα,


ποτέ όσο Τώρα μέσα στο Σκοτάδι


δεν αποκαλυπτεται τόσο Φως,


και αυτές τις Μέρες


ο Σείριος και το Φως


είναι εδώ και σε Οδηγούν


το Φως μέσα στο Σκοτάδι σου,


μέσα στο Σκοτάδι Αιώνων,


έχε Πίστη στην Αλλαγή που Συμβαίνει


το 2020


είναι η Χρονιά


του Ουρανού


στην Γη,


αφέσου να το καταλάβεις,


ό,τι συμβαίνει


μπορεί να το βλέπεις σαν Σκοτεινιά


αλλά μια Αρχέγονη Σοφία


Αναδύεται,


έχε Εμπιστοσύνη


Μεγάλη Καθοδήγηση


έρχεται, είναι ήδη εδώ!
Με Αγάπη*


Αριάνα Παπακώστα*Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου